Schaliegas Vrij Noordoostpolder

Filmvertoning ‘Unearthed’ in Emmeloord

De bekroonde schaliegasdocumentaire ‘Unearthed’ draait op zondag 30 november om 15 uur in Movieskoop Cinemas in Emmeloord. Hierna volgt een discussie met producent Jolynn Minnaar.

unearthed

Op uitnodiging van Milieudefensie en Schaliegasvrij Nederland komt de jonge Zuid-Afrikaanse filmmaakster Jolynn Minnaar naar ons land. Haar bekroonde schaliegasdocumentaire Unearthed wordt vertoond op het documentairefestival IDFA en op verschillende plekken in Nederland.

Unearthed is Minnaars persoonlijke zoektocht naar voor- en nadelen van schaliegas fracking, waarin ze een duidelijke conclusie trekt: we moeten schaliegasboringen in Zuid-Afrika – door onder andere het Nederlandse Shell – tegenhouden.
Minnaar komt uit de Karoo, waar @Shell wil boren naar schaliegas. In Unearthed gaat ze op onderzoek uit in verschillende landen, en concludeert ze uiteindelijk dat fracken niet zo veilig is als oliemaatschappijen beloven, en #schaliegas niet de oplossing is voor het wereldwijde energievraagstuk of werkloosheid in haar leefomgeving, zoals Shell voorspiegelt.

De vertoning van Unearthed bij Movieskoop Cinemas, Beursstraat 3 in Emmeloord vindt plaats op 30 november.
De film start om 15:00 uur, de discussie (met ruimte voor vragen uit het publiek) is van 16:30 tot 17.45.
De bijeenkomst is gratis, aanmelden kan via schaliegas@milieudefensie.nl

Info: un-earthed.com en milieudefensie.nl/schaliegas
De film en discussie zijn in het Engels en Nederlands/Afrikaans.

Bekijk de trailer: https://www.youtube.com/watch?v=mP0NV-4VBU0

Op de hoogte blijven?!

Er is zo vaak nieuws over schaliegas dat het voor ons te tijdrovend is om alles op deze nieuwspagina bij te houden. Wil je ook graag op de hoogte blijven over de ontwikkelingen omtrent schaliegas? Volg ons dan op Facebook en Twitter, hier worden meerdere keren per week nieuwe berichten gepost.

Facebook: Schaliegasvrij Noordoostpolder

Twitter: SchalieVrijNOP

Maandag 11 nov manifestatie in Den Haag

Komende maandag debatteert de Tweede Kamer over Energie. Daarin zal het zeker ook over schaliegas gaan. Aanleiding om te laten zien dat het verzet springlevend is en nog steeds dagelijks groeit!

Wat: actie bij Energiedebat Tweede Kamer.
Wanneer: maandag 11 november, 15.45-17.30
Waar: Plein, Den Haag

samsom_protest_schaliegas_2011

Ga je ook mee?
Geef je dan zo snel mogelijk op via:
info@schaliegasvrijnoordoostpolder.nl

We gaan carpoolen of met het openbaar vervoer.

Woensdag 18 september manifestatie in Emmeloord
én bij de boorlocatie in Marknesse

Jan Vos draait aan rad van avontuurKomende woensdag-avond komt tweede kamerlid Jan Vos van de PvdA een bezoek brengen aan de Noordoostpolder. Een goed moment om de landelijke PvdA-fractie te laten merken dat we geen proefboringen naar schaliegas willen. Niet in de Noordoostpolder en niet elders in Nederland of de rest van de wereld!
De PvdA heeft een doorslaggevende stem in het wel of niet toe gaan staan van proefboringen naar schaliegas in Nederland. Daarom organiseren we woensdag 18 september een kleine manifestatie bij het Voorhuys in Emmeloord én bij de boorlocatie in Marknesse!

Programma:
17:30 bezoek Jan Vos aan boorlocatie Marknesse
18:30 in gesprek met Jan Vos in het Voorhuys

We verzamelen om 17:15 bij de boorlocatie in Marknesse
en om 18:15 voor het Voorhuys!
Kom allemaal om je stem te laten horen!! Maak een spandoek en protestbordjes, druk posters af, plak jezelf vol stickers (nemen wij mee) en neem je ouders, buren, vrienden en bekenden mee!

Kijk hier voor een foto-verslag van ons bezoek aan de manifestatie in Boxtel, afgelopen zaterdag

Kom in actie! klik hier

SchaliegasVrijNOP aanwezig bij demonstratie in Boxtel

goede opkomst demonstratie Boxtel

Zaterdag 14 september werdt er in Boxtel een demonstratie gehouden tegen boringen naar schaliegas. Aanleiding was het bezoek van tweede kamerlid Jan Vos van de PvdA. De demonstratie werd door honderden mensen bezocht.

Als SchaliegasVrijNoordoostpolder zijn we naar Boxtel afgereisd (met ons Rad van Avontuur) om onze steun te betuigen aan onze Branbantse collega’s.

Hier volgen een aantal foto’s van ons bezoek.
Ook kun je kijken naar het item dat EenVandaag hierover maakte: http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1365808

Lees meer »

Gemeente Noordoostpolder is officieel schaliegasvrij!

buitengewoon-gasvrij

Maandagavond 9 september werd in de gemeenteraadsvergadering een motie ingediend tegen (proef)boringen naar schaliegas. De motie is ingediend door de fractie van GroenLinks met als mede-indieners de fracties van PvdA, CDA en de lokale partijen ONS, PU en PvvP. Hiermee had de motie voor de stemming al een meerderheid, alleen de VVD stemde tegen.

Hoewel het college al eerder een standpunt heeft ingenomen en ook de bevolking tegen schaliegas is, heeft de gemeenteraad zich nooit eerder zo duidelijk over boringen naar schaliegas uitgesproken. De gemeente Noordoostpolder zet in op duurzame energie en vindt boringen naar schaliegas daarom ongewenst. Burgemeester Aucke van der Werff heeft eerder al aangegeven in de media: “Laat dat schaliegas zitten, wij gaan voor duurzame energie”.

Lees, kijk en luister meer:

http://www.omroepflevoland.nl/Nieuws/105484/noordoostpolder-motie-nop-schaliegasvrij-aangenomen 

Schaliegaswinning veilig?

Het onderzoek naar de veiligheid van de winning van schaliegas is vandaag (26 augustus) openbaar geworden. Volgens de onderzoekers en het ministerie moet de conclusie van het rapport zijn dat de winning veilig plaats kan vinden. Het ministerie kiest er op basis van dit onderzoek voor om de volgende stappen te zetten richting de winning van schaliegas. Een eerste volgende stap is om het onderzoek voor te leggen aan de commissie MER, die een Milieu Effect Rapportage zal maken. Op een later moment zal besloten worden of de proefboringen wel of niet plaats zullen gaan vinden

Onze eigen conclusies over het rapport

Nu we zelf het onderzoeksrapport ter beschikking hebben kunnen we onze eigen conclusies trekken. De conclusie van het ministerie en de onderzoeksbureau’s, dat boren naar schaliegas veilig is, delen we niet. Onze eigen conclusie van het rapport is: boren naar schaliegas is niet veilig, maar de risico’s kunnen worden verkleind.

Lees meer »

Vitens: drinkwaterbelang nog onvoldoende geborgd

Utrecht, maandag 26 augustus 2013 – Het onderzoek van het ministerie van EZ naar schaliegas brengt risico’s voor de drinkwatervoorziening onvoldoende in beeld. Ook de wetgeving is onvoldoende op orde om risico’s op verontreiniging van grondwater te voorkomen. Door Witteveen + Bos worden in hun onderzoek een aantal risico’s benoemd. Vitens is van mening dat praktijkonderzoek noodzakelijk is, voordat conclusies kunnen worden getrokken.

Dit concludeert Vitens, ‘s lands grootste waterbedrijf, naar aanleiding van het EZ onderzoek naar de risico’s van het boren naar schaliegas. Het waterbedrijf vindt het goed dat het besluit is uitgesteld tot op zijn vroegst 2014 en eerst aanvullend onderzoek gaat doen naar de winning van schaliegas. Wel is het belangrijk dat de scope van het onderzoek dan verbreed wordt en de zorgen van de waterbedrijven uitgebreid aan bod komen.

Lees de hele publicatie op de site van Vitens

Risico’s te ondervangen, aldus minister Kamp

De risico’s bij het boren naar schaliegas zijn goed te ondervangen. Dat blijkt volgens minister Kamp van Economische Zaken uit onderzoek van ingenieursbureau Witteveen+Bos. Maar er komen voorlopig nog geen proefboringen; eerst zal een commissie van deskundigen zijn visie geven op het rapport.

Kamp schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat een besluit over het in behandeling nemen van aanvragen voor proefboringen naar schaliegas sowieso eerst met de Kamer wordt gedeeld.

Lees en kijk verder op de site van de NOS

Breder onderzoek schaliegas nodig

De Commissie voor de milieueffectrapportage adviseert meer onderwerpen op te nemen in de ‘effectstudie schaliegas’. Op dit moment is het onderzoek vooral technisch. Belangen van andere functies en gebruikers van een wingebied zoals drinkwaterwinning en omwonenden zijn nu geen onderwerp van de studie. Informatie hierover is wel noodzakelijk voor een goede belangenafweging bij besluiten over schaliegaswinning en de maatschappelijke discussie.

Klik hier om het hele tussenadvies van de commissie M.E.R. te lezen

Rabobank keert zich tegen winning schaliegas

De Rabobank weigert geld te lenen aan bedrijven die te maken hebben met de winning van schaliegas. Ook boeren die hun land verhuren aan energieconcerns met de bedoeling schaliegas uit de grond halen, krijgen geen kredieten van de bank.

Dat speelt vooral in de VS waar schaliegas al wordt gewonnen. Er is daar een ware run op de brandstof ontstaan, die al wordt bestempeld als de tweede goudkoorts. Bij die gaswinning worden veel water en chemicaliën gebruikt. Hier en daar is door onzorgvuldig handelen en slecht geslagen putten sprake van vervuiling van grond en water. Daardoor botsen gasbelangen en landbouwbelangen steeds meer met elkaar. De Rabobank is er de grootste agrarische geldschieter.

Lees hier het hele artikel op Trouw.nl

Gemeente Noordoostpolder stapt uit klankbordgroep

Het college van B&W van gemeente Noordoostpolder heeft besloten niet langer deel te nemen aan de landelijke klankbordgroep schaliegas- en steenkoolgas onderzoek. De reden hiervoor is dat de gemeente zich niet kan vinden in de procesafspraken die het ministerie van EZ wil opleggen aan de leden van de klankbordgroep.

In de klankbordgroep zitten organisaties die de belangen vertegenwoordigen ten behoeve van de voorgenomen proefboringen naar schaliegas. Naast de Noordoostpolder stappen ook provincie Brabant en Milieudefensie uit de klankbordgroep. Er is een aantal redenen waarom de gemeente niet meer zitting neemt in de klankbordgroep.

Lees hier het hele bericht op de gemeentelijke website

Hoogleraren: ‘Schaliegas is voor Nederland niet interessant’

Een grote groep van vooraanstaande hoogleraren op het gebied van milieu en duurzaamheid spreekt zich vandaag scherp uit tegen de winning van het omstreden schaliegas in Nederland. In een petitie vergelijken zij de grootschalige Amerikaanse winning met de plannen in Europa. Ze stellen dat na een ‘nuchtere afweging’ van voor- en nadelen, de conclusie moet zijn dat schaliegas voor Nederland niet interessant is.

Het manifest dat op 22 juni in de Trouw is gepresenteerd, is een initiatief van Jan Rotmans, hoogleraar duurzame transities aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dat is mede ondertekend door 54 andere hoogleraren. Zij schrijven dat Nederland weliswaar al heel lang een gasland is, maar geen schaliegasland moet worden. In hun betoog verwijzen zij naar allerlei wetenschappelijke bronnen.

Lees hier het hele artikel op Trouw.nl