Schaliegas Vrij Noordoostpolder

Landschapsontsiering
●  10-40 boorlocaties van 1,5 ha, verspreid over de polder
●  langdurig boortorens van 30 m hoog in het landschap

Overlast
●  overschrijding van geluidsnormen
●  duizenden vrachtwagens op de wegen erbij

Uitstel van échte oplossingen
●  bedreiging voor investeringen in duurzame energie
●  illusie wordt gewekt dat we niet hoeven te veranderen

Weinig economisch voordeel
●  de winbare voorraden zijn beperkt
●  de winning is duur en kost veel energie
●  weinig financiële baten voor staatskas
●  evt. winsten vloeien vooral naar investeerders in de VS
●  mogelijk verlies van inkomsten landbouw en toerisme

Risico’s
●  risico op vervuiling door chemicaliën
●  risico op aardbevingen in gebieden met breuklijnen
●  risico op verontreiniging van drinkwater

Gevolgen voor milieu en gezondheid
●  meer uitstoot van CO2 dan bij gewoon aardgas
●  gebruik van miljarden liters schoon water
●  schadelijke stoffen uit de ondergrond komen omhoog