Schaliegas Vrij Noordoostpolder

Landschapsontsiering

landschap-522x391De Noordoostpolder staat bekend om de rust, ruimte en haar landelijke uitstraling. Voor veel bewoners dé redenen om hier te wonen. Het uitgestrekte polderlandschap bestaat uit open gebieden met groen omzoomde boerenerven en verschillende bossen. Het unieke open karakter en het ontwerp van de polder maakt dat het ook voor toeristen een aantrekkelijke plek is om te fietsen en te wandelen. Kortom, een rustig agrarisch open landschap waar men prettig kan wonen en recreëren

Eventuele boringen naar schaliegas zullen hier een negatief effect op hebben.

Boorplatforms

boorplatformVoor het boren naar schaliegas worden er boorplatforms aangelegd. Elk boorplatform bestaat uit 1,5 hectare asfalt met een hek eromheen. Bij de proefboringen gaat het om een klein aantal  locaties. Bij de daadwerkelijke winning zal het gaan om 10 tot 40 boorlocaties, verspreid over de hele Noordoostpolder. Op deze boorplatforms komen tanks voor water, silo’s voor zand, generatoren voor het aandrijven van de apparatuur, voertuigen en containers die dienst doen als werkplaats, kleedruimte en kantoor. Zolang er geboord wordt zal er een boortoren van 30 meter hoog op de boorlocatie staan.

Boortorens

boortorenHet boorbedrijf Cuadrilla geeft zelf aan dat een boring twee maanden duurt, dus dat er maar twee maanden sprake is van horizonvervuiling. Maar let op! Cuadrilla spreekt alleen nog maar over een enkele proefboring. Wanneer er sprake is van  daadwerkelijke winning van schaliegas, zullen er vanaf elke boorlocatie meerdere boringen plaats gaan vinden. In het Shale_Gas_Multi_Well_Pad_Tyndall_2010Verenigd Koninkrijk spreekt Cuadrilla over de zogenaamde “multi well pad”, waarbij vanaf 1 boorlocatie meerdere verticale putten geslagen worden. Vanuit deze verticale putten worden dan weer horizontale gangen geboord. Deze multi-well pads bestaan uit meerdere verticale putten, met ieder meerdere horizontale boorgangen.
Dit komt erop neer dat de boortorens gedurende lange tijd in het landschap zullen staan en het dus niet slechts gaat om 2 maanden voor een enkele boring.

10 tot 40 boorlocaties

Het aantal boorlocaties dat nodig is kan aanzienlijk oplopen omdat het bereik van de horizontale boringen beperkt is en elke boorput binnen een aantal jaren uitgeput is. Het bereik van een horizontale boring is afhankelijk van de specifieke geologische omstandigheden. Cuadrilla heeft het over een bereik van 2 tot 4 kilometer, wat neerkomt op 10 tot 40 boorlocaties verspreid over de Noordoostpolder.

Conclusie:
- 10 tot 40 boorlocaties van 1,5 ha, verspreid over de polder
- langdurig boortorens van 30 m hoog in het landschap

Schaliegaswinning in de Noordoostpolder zal daarmee afdoen aan het landelijke karakter en vormt wat ons betreft een vorm van industrialisatie van het platteland.