Schaliegas Vrij Noordoostpolder

Overlast

Boringen naar schaliegas leiden op verschillende manieren tot overlast voor de omgeving. Zo gaat het gepaard met veel geluid, vrachtverkeer en licht. Het landelijk gebied van de Noordoostpolder is relatief rustig. Overdag is er bedrijvigheid met landbouwmachines die op het land aan het werk zijn en rijdt er redelijk wat verkeer over de wegen. ‘s Avonds en ‘s nachts is het er op de meeste plaatsen nagenoeg stil. De stilte en rust van de nachten wordt erg gewaardeerd en is gezond.

Boringen naar schaliegas gaan dag en nacht door en zullen deze rust verstoren.


Geluidsoverlast

geluidsoverlastDe boorwerkzaamheden gaan 24 uur per dag door. (Bron 1) Wat betekent dat er dag en nacht geluid geproduceerd zal worden zolang de boringen plaats vinden. Cuadrilla geeft aan dat hun aggregaten 50 Decibel aan geluid produceren, wat op de ondergrens van industrielawaai ligt. Hoeveel geluid er door de boringen zelf wordt geproduceerd geven ze niet aan. Dit filmpje geeft een indruk van de situatie in West Virginia.

De gemeente heeft eind 2011 nieuwe geluidrichtwaarden vastgesteld. Doel hiervan is om bewoners te beschermen tegen geluidsoverlast en om het stille karakter van de polder te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren. Ook geeft het de kaders aan waarbinnen bedrijven dienen te werken.

In de nota geluid (Bron 2) zijn de volgende normen opgenomen, deze zijn gebaseerd op de huidige gemeten waarden.

                                Overdag                    ‘s Avonds                    ‘s Nachts

Landelijk gebied 50 Db 45 Db 40 Db
Stille gebieden 35 Db 30 Db 25 Db

 

Beide beoogde boorlocaties bevinden zich in het landelijk gebied. De mogelijke boorlocatie aan de Vollenhoverweg bij Marknesse grenst direct aan het ‘Stille Wendelbos’, dat onderdeel uitmaakt van het Voorsterbos. Het Voorsterbos valt onder stille gebieden, met een lagere richtwaarde. Stille gebieden mogen volgens de nota niet aan lawaaïge gebieden grenzen.

Conclusie:
- Omwonenden worden 24 uur per dag geconfronteerd met geluidsoverlast

Cuadrilla draagt dus niet bij aan het behouden van rust en stilte in de polder. Boringen zullen hier juist een negatief effect op hebben.

 

Vrachtverkeer
vrachtwagensVoor de aanleg van een enkel boorplatform zijn volgens Cuadrilla 560 transportbewegingen nodig. (Bron 3) Hierbij gaat het om vrachtwagens die asfalt, containers, hekken, silo’s e.d. aanvoeren en om zwaar transport voor het vervoer van de boortoren. Tijdens de boringen en winning zullen er nog honderden vrachtwagenbewegingen nodig zijn voor het aanvoeren van zand, water en chemicaliën en voor het afvoeren van gas en vervuild frackwater. Met meerdere boorlocaties gaat het daarbij al snel om duizenden vrachtwagenbewegingen op onze polderwegen.

Conclusie:
- duizenden vrachtwagens op de wegen erbij

 

Licht
Fracking for shale gas in Pennsylvania Brings Risks and RewardsOmdat de werkzaamheden dag en nacht doorgaan, zal het boorplatform ‘s avonds en ‘s nachts verlicht worden met lichtmasten. (Bron 4) Hoewel deze verlichting zoveel mogelijk naar binnen wordt gericht, zal dit van grote afstand zichtbaar zijn, gezien het open landschap van de polder.

 

Conclusie:
- Verlichte boorlocaties dag en nacht en van verre zichtbaar in het landschap

Bron 1. Proefboren volgens Cuadrilla
Bron 2. http://www.noordoostpolder.nl/Noordoostpolder/Wonen_en_Ruimtelijke_ordening/Ruimtelijke_plannen/Nota_Geluid_onderdeel_Industrielawaai
Bron 3. http://www.cuadrillaresources.nl/over-ons/veelgestelde-vragen/#Transport
Bron 4. http://www.cuadrillaresources.nl/over-ons/veelgestelde-vragen/#Overlast