Schaliegas Vrij Noordoostpolder

Schaliegas Vrij Noordoostpolder is een burgerinitiatief dat op 2 maart 2013 is opgericht in reactie op de bekendmaking van de voorgenomen proefboring bij Luttelgeest of Marknesse.

Als platform zijn we tegen het plaatsvinden van proefboringen in de Noordoostpolder of elders in Nederland. Schaliegaswinning gaat gepaard met teveel risico’s, ongewenste effecten voor de omgeving en weinig economisch potentieel. Bovendien is schaliegas een fossiele brandstof en biedt de winning van schaliegas geen oplossing voor de uitdagingen rond energieschaarste. Wij vinden dat het tijd is voor oplossingen die bijdragen aan een duurzame toekomst, daarvoor zijn immers voldoende mogelijkheden voorhanden. We wijzen de winning van schaliegas om deze redenen af en vinden het houden van proefboringen daarom onwenselijk en overbodig.

Om te voorkomen dat er proefboringen in de Noordoostpolder plaats gaan vinden richten we ons op:

  • het informeren van bewoners over risico’s en schadelijke effecten
  • bewoners en organisaties de mogelijkheid geven om zich tegen boringen uit te spreken
  • het vormen van een samenwerkingsverband om ons lokale belang te behartigen richting het Rijk

Als Schaliegas Vrij Noordoostpolder hebben we ons aangesloten bij Schaliegasvrij Nederland: www.schaliegasvrij.nl. We werken daarnaast samen met Milieudefensie: www.milieudefensie.nl/schaliegas